LITURGI: – Jeg har valgt å ta for meg ulike ledd i gudstjenesteliturgien og fortelle hva disse sier oss om nåde. Nåde er et tema som ligger mitt hjerte veldig nært, sier Karen Margrete E. Mestad til Dagen.  Foto: Johanna Magdalena Husebye

Står foran forsamlinger med skrekkblandet fryd

Ny samlivsetikk utfordrer lokalt

Menighetsdoktoren

«Det skjer en enorm endring i samfunnets forståelse av etisk spørsmål knyttet til familie og samliv. Hvordan bør vi som lokale kirker forholde oss til dette?»

Gullgraving

andakt

Når får vi lyst til å be? Når vi holder på å synke, eller også når vi begynner å skjønne hvem Jesus er?