TASTER: Datamaskinen er et 
viktig instrument for komponisten Ragnar Bjerkreim.
  Foto: Stein Gudvangen

Komponist på bestilling

Skatten

andakt

For der skatten din er, vil også hjertet ditt være. Matt 6:21

Skatten

andakt

For der skatten din er, vil også hjertet ditt være. Matt 6:21