TILGAV OVERGRIPERNE: – Dersom du klarer å tilgi, er det som et helt tonn blir fjernet fra dine skuldre, sier Theresa Tolmie McGrane.

Da hun var 8 år ble hun bedt om å være en soldat for Gud. Så forgrep presten seg på henne.

Gud kjenner deg best

andakt

Så glemmer vi at Jesus har lovt å være med oss alle dager, at Han hører før vi ber og at Han til tider bare ønsker at vi skal hvile i Hans løfter.

Lykkeland

kulturnotat

Serien så langt gir inntrykk av at bedehusbyen Stavanger måtte ta et oppgjør med kristen tro og tradisjonelle kristne verdier for å kunne ta steget over i det forlokkende lykkelandet.

Gud kjenner deg best

andakt

Så glemmer vi at Jesus har lovt å være med oss alle dager, at Han hører før vi ber og at Han til tider bare ønsker at vi skal hvile i Hans løfter.