TI ÅR: I haust er det ti år sidan Høyskolen for ledelse og teologi kunne ønske dei første studentane velkomne.  Foto: Andrea Øien Sæverud

Trur på anden og akademia