ORD: – Konfirmasjonsdagen er en dag for å hente fram de gode ordene, sier Andreas Gravdal.  Foto: Bjørn Olav Hammerstad

Klar oppfordring til konfirmant-foreldre: – Grip muligheten

Pave i magen

andakt

«Om noen vil være den første, må han være den siste av alle 
og tjener for alle.» 
(Markus 9,34–35)

Pave i magen

andakt

«Om noen vil være den første, må han være den siste av alle 
og tjener for alle.» 
(Markus 9,34–35)