ALENE: Sven Arne Lundeby har skrevet en andaktsbok til unge menn. Ensomhet er en av utfordringene for ungdom, mener forfatteren.  Foto: Bjørn Olav Hammerstad

Unge menn vil ikke snakke om at de er ensomme

Mat

andakt

Bibelen meir enn 
bokstavar og ord,/ 
Bibelen er i frå Gud./ 
Bibelen kan gje deg 
meir enn du tror. 
Bibelen Guds ferdigdekka bord.