SAVN: Salam og Nour orket ikke å bo i Aleppo lenger. Nå har de reist utenlands for å studere, mens foreldrene, Bchara og Houri, har reist hjem til Syria for å fortsette arbeidet sitt som lærer og prest.  Foto: Kari Fure

Krigen i Aleppo splitter familien

Pave i magen

andakt

«Om noen vil være den første, må han være den siste av alle 
og tjener for alle.» 
(Markus 9,34–35)

Tjenestedeling i NLM

debatt

Behovet er til stede for å snakke sammen ansikt til ansikt. Likevel er det noen som misforstår, og derfor et nytt innlegg fra meg.

Pave i magen

andakt

«Om noen vil være den første, må han være den siste av alle 
og tjener for alle.» 
(Markus 9,34–35)