GIR MEINING: I tider der Ferial har følt at hennar eiga tru har vore svak, har det vore oppmuntrande å sjå trua til døtrene. – Det har vore ei god oppleving å be saman med barna. Nokre gonger minner jentene oss om å be. Vi ser at bøna gir meining i livet deira.  Foto: Kari Fure

Krigen forandra alt, også trua

Er vi garantister for gode resultater?

utenrikskommentar

Å drive misjons og bistandsarbeid er krevende, og det skal det også være. Det handler om innsamling, om etterrettelighet i alt og om forventningene folk har til at vi driver skikkelig. Givere i Norge skal stole på oss som en troverdig, frivillig organisasjon.