Respekt: Midt i krigen ble Moder Mary Rose værende i Homs og George Andrea fortsatte med bibeldistribusjon. – Det som gjør størst inntrykk etter å ha besøkt kirker og klostre i Syria, er det faktum at de fremdeles er der, sier Ingeborg Mongstad Kvammen.  Foto: Kari Fure

Full av respekt for dem som blir værende