UTSENDING: Eyvind Olafsrud er en av flere fra Norge som jobber med bibeloversettelse. Her er han på besøk på Papua Ny-Guinea og aktivt i gang med å lære språk og kultur.  Foto: Wycliffe Norge

Bibel-deler på nær halvparten av alle språk

Slik er vår Gud

andakt

Ingen har noen gang sett Gud, men den enbårne, som er Gud, og som er i Fars favn, han har vist oss hvem han er.