UTSENDING: Eyvind Olafsrud er en av flere fra Norge som jobber med bibeloversettelse. Her er han på besøk på Papua Ny-Guinea og aktivt i gang med å lære språk og kultur.  Foto: Wycliffe Norge

Bibel-deler på nær halvparten av alle språk

Slit med å få unge til å snakke om tru

tro

– Tru er for mange litt privat, og det har alltid vore noko stigmatiserande å vere kristen, seier Mari Tesdal Hinze som har vore Tensing-leiar i mange år. Det vil ho gjerne endre på.

Gud kjenner deg best

andakt

Så glemmer vi at Jesus har lovt å være med oss alle dager, at Han hører før vi ber og at Han til tider bare ønsker at vi skal hvile i Hans løfter.