Porten: Stadsporten var den eneste tilkomsten til Bergen sørfra, og her kunne byens myndigheter holde røvere ute og kreve inn skatt. 
  Foto: Eivind Algrøy

Tryggheten på innsiden av porten