REFLEKSJONER: Alexis Lundh i Tro & Medier mener det er viktig at det i kristne settinger settes i gang prosesser og gode refleksjoner rundt etiske spørsmål som kommer opp i serier som NRKs Skam.  Foto: KPK

«Skam» som bakteppe for forkynnelsen