MAKT: Keiser Konstantin ble av mange sett på som den ypperste keiseren. Han var den som sørget for religiøs toleranse i romerriket, og ble selv kristen. Foto: Fotolia.com

Jesus og de som stod utenfor

Tro og ærlighet

andakt

«Falske lepper er en styggedom for Herren, men de som går ærlig fram, er ham til behag.» Ordspråkene 12,22 (Studiebibelen).