MISJONÆR: – Jeg har delt ut 350.000 litteraturdeler i løpet av 14 år i Russland. Ingen har forsøkt å stoppe meg, men plutselig var jeg blitt en farlig ekstremist, sier Donald Ossewarde.  Foto: Kari Fure

Misjonær kastet ut av Russland etter 14 år

Selv om det blir bråk

nyhetskommentar

Det er verken forskningsfronten eller folkemeningen som avgjør hvorvidt Jesus Kristus faktisk og fysisk stod opp fra de døde.

Gud har regien!

andakt

«Velsignet er Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i Kristus har velsignet oss med all Åndens velsignelse i himmelen» (Ef 1,3).