MARIA: Det svarer til en god oldkirkelig dateringsskikk at Maria budskapsdag den søndagen som ligger nærmest 25. mars.  Foto: Fotolia

Unnfanget ved Den Hellige Ånd

Juleforkynnelse for naboene

andakt

I år håper jeg at julepredikantene vil lære av den sangen: Kom til saken, både for deres skyld som bekjenner troen og for naboenes skyld.

Juleforkynnelse for naboene

andakt

I år håper jeg at julepredikantene vil lære av den sangen: Kom til saken, både for deres skyld som bekjenner troen og for naboenes skyld.