PETERS HUS: Mange turister har sett ruinene i Kapernaum av det huset der man antar at det skjedde, det vi kan lese om i søndagens tekst. Trolig tilhørte huset Simon Peter og kona hans.  Foto: Fotolia

Om å bære noen til Jesus i tro

Juleforkynnelse for naboene

andakt

I år håper jeg at julepredikantene vil lære av den sangen: Kom til saken, både for deres skyld som bekjenner troen og for naboenes skyld.

Juleforkynnelse for naboene

andakt

I år håper jeg at julepredikantene vil lære av den sangen: Kom til saken, både for deres skyld som bekjenner troen og for naboenes skyld.