VARAORDFØRER: Tove Welle Haugland (KrF) er varaordfører i Kristiansand.  Foto: Torunn Haraldsen

Ung varaordfører fant politisk engasjement i Bønnens hus

Pave i magen

andakt

«Om noen vil være den første, må han være den siste av alle 
og tjener for alle.» 
(Markus 9,34–35)

Pave i magen

andakt

«Om noen vil være den første, må han være den siste av alle 
og tjener for alle.» 
(Markus 9,34–35)