PASSER INN: Hans Petter Foss er den ordblinde gutten som fant ut at bokhandel var rett hylle i livet.  Foto: Stein Gudvangen

Redningsmann på rett hylle

Erna Solberg avviser utidig innblanding

krfs veivalg

Statsminister Erna Solberg avviser utidig innblanding i KrF sitt veivalg, og viser til at det var KrF-nestlederne som tok initiativ til det mye omtalte møtet 11. oktober.

Gullgraving

andakt

Når får vi lyst til å be? Når vi holder på å synke, eller også når vi begynner å skjønne hvem Jesus er?