ILDTUNGER: Mange kunstnere har forsøkt å gjenskape øyeblikket da Den hellige ånd satte seg som ildluer på disiplene. Slik så den italienske maleren Titian det for seg.  Foto: Wikimedia commons

Da disiplene tok fyr

Følge strømmen?

andakt

«Jeg vil lære deg og vise deg den veien du skal gå. Jeg lar mitt øye hvile på deg og gir deg råd.» Salme 32,8.

Følge strømmen?

andakt

«Jeg vil lære deg og vise deg den veien du skal gå. Jeg lar mitt øye hvile på deg og gir deg råd.» Salme 32,8.