REPLIKA: – Om en ser på jødenes forståelse av det som skjer på Sinai, og sammenligner det med pinsedag i Apostlenes gjerninger så ser du at det er en eksakt replika, påstår Aaron Eime.  Foto: Ingjerd Våge

– Pinsedag er en gjenskapelse av da Moses får loven på Sinai

Følge Jesus

andakt

Et Guds barn vil gjerne gjøre som Jesus, følge i hans fotspor.