TANKEREISE: I boka «Vandring» får lesaren bli med på pilegrimstur til stader som Nidaros og Lindisfarne, men vel så viktig er den mentale turen som forfattar Victoria Bø inviterer til.  Foto: Andrea Øien Sæverud

Skreiv boka ho ikkje fann

Gud kjenner deg best

andakt

Så glemmer vi at Jesus har lovt å være med oss alle dager, at Han hører før vi ber og at Han til tider bare ønsker at vi skal hvile i Hans løfter.

Lykkeland

kulturnotat

Serien så langt gir inntrykk av at bedehusbyen Stavanger måtte ta et oppgjør med kristen tro og tradisjonelle kristne verdier for å kunne ta steget over i det forlokkende lykkelandet.

Gud kjenner deg best

andakt

Så glemmer vi at Jesus har lovt å være med oss alle dager, at Han hører før vi ber og at Han til tider bare ønsker at vi skal hvile i Hans løfter.