VIL HA ENDRING: – Vi trenger en ny lov som ingen kan misbruke og en uavhengig politiinstans som etterforsker og strafforfølger dem som framsetter falske blasfemianklager, sier Sajid Christopher Paul på besøk i Oslo.  Foto: Stein Gudvangen, KPK

Kjemper for trosfrihet med livet som innsats

Jesus ute

andakt

«Det dere gjorde mot én av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg.» (Matteus 25:40)

Jesus ute

andakt

«Det dere gjorde mot én av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg.» (Matteus 25:40)