ÅPNER MULIGHETER: Gjennom oppvekst i utlandet åpnes muligheter for flerkulturelle unge som de aldri ellers ville få, poengterer Ragnhild Klippen og Kjell Østby, begge forelesere på «Inn for landing»-kurset.  Foto: Ingunn Rui

Gir røtter og vinger

Gud kjenner deg best

andakt

Så glemmer vi at Jesus har lovt å være med oss alle dager, at Han hører før vi ber og at Han til tider bare ønsker at vi skal hvile i Hans løfter.

Lykkeland

kulturnotat

Serien så langt gir inntrykk av at bedehusbyen Stavanger måtte ta et oppgjør med kristen tro og tradisjonelle kristne verdier for å kunne ta steget over i det forlokkende lykkelandet.

Gud kjenner deg best

andakt

Så glemmer vi at Jesus har lovt å være med oss alle dager, at Han hører før vi ber og at Han til tider bare ønsker at vi skal hvile i Hans løfter.