TILLIT: Elias Blix salme «Med Jesus vil eg fara» uttrykker ein inderleg og sterk tillit til Jesus.  Foto: Anyaberkut, Adobe Stock

Han sloss for nynorsk i salmebok og bibel

Trygg tro

andakt

«Han som har begynt en god gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag.» (Filipperbrevet 1,6)