KJELLBOTN BEDEHUS: – Dei aller fleste norske kommunar har hatt eit bedehus. Det er det mange som ikkje er klar over, seier Erlend Berge. Bedehuset ligg i Vestnes i Møre og Romsdal.  Foto: Erlend Berge

– Særnorsk religiøs estetikk på bedehusa

Gud kjenner deg best

andakt

Så glemmer vi at Jesus har lovt å være med oss alle dager, at Han hører før vi ber og at Han til tider bare ønsker at vi skal hvile i Hans løfter.

Lykkeland

kulturnotat

Serien så langt gir inntrykk av at bedehusbyen Stavanger måtte ta et oppgjør med kristen tro og tradisjonelle kristne verdier for å kunne ta steget over i det forlokkende lykkelandet.

Gud kjenner deg best

andakt

Så glemmer vi at Jesus har lovt å være med oss alle dager, at Han hører før vi ber og at Han til tider bare ønsker at vi skal hvile i Hans løfter.