FORFULGT: En mann fra den forfulgte rohingya-minoriteten bærer to barn i land på en strand i Bangladesh. Fernand de Varennes, FN spesialrapportør for minoriteter, merker seg at en rekke land er uvillige til å innføre lover som beskytter upopulære minoriteter.  Foto: Dar Yasin, AP Photo, NTB Scanpix

Færre bryr seg om menneskerettighetene

Gud kjenner deg best

andakt

Så glemmer vi at Jesus har lovt å være med oss alle dager, at Han hører før vi ber og at Han til tider bare ønsker at vi skal hvile i Hans løfter.

Lykkeland

kulturnotat

Serien så langt gir inntrykk av at bedehusbyen Stavanger måtte ta et oppgjør med kristen tro og tradisjonelle kristne verdier for å kunne ta steget over i det forlokkende lykkelandet.

Gud kjenner deg best

andakt

Så glemmer vi at Jesus har lovt å være med oss alle dager, at Han hører før vi ber og at Han til tider bare ønsker at vi skal hvile i Hans løfter.