NÆRVÆR: Om Guds nærvær hele tiden skal føles, kan troen bli skjør, mener Øystein Gjerme i pinsemenigheten Salt.
  Foto: Bill Hamway, Unsplash.com

– Kan ende opp med en skjør tro

Er vi garantister for gode resultater?

utenrikskommentar

Å drive misjons og bistandsarbeid er krevende, og det skal det også være. Det handler om innsamling, om etterrettelighet i alt og om forventningene folk har til at vi driver skikkelig. Givere i Norge skal stole på oss som en troverdig, frivillig organisasjon.