HOME OF GRACE: Nåde­hjemmet har i 30 år arbeidet med enslige gravide kvinner i Thailand. Hjemmet drives av Den Evangeliske Lutherske ­kirken i Thailand i samarbeid med NMS. Fra venstre står sykepleier Elisabeth Follesøy Solås, leder Chanarat Oiwan og diakoniarbeider og NMS-­misjonær Anne Storstein Haug. 
  Foto: Markus Plementas, KPK

De hjelper prostituerte mødre