KORSANG: Ungdomskoret fremfører flere sanger på slutten av messen. Kvinnene og mennene står på hver sin rad.  Foto: Bjørn Olav Hammerstad

Over 14.000 nye medlemmer på 10 år