PLANTE: Øyvind Augland tror at det viktigste de har bidratt til de siste 25 årene er å holde levende betydningen av å plante nye ­fellesskap.  Foto: Bjørn Olav Hammerstad

Nytt navn på gammelt nettverk

Følge strømmen?

andakt

«Jeg vil lære deg og vise deg den veien du skal gå. Jeg lar mitt øye hvile på deg og gir deg råd.» Salme 32,8.

Følge strømmen?

andakt

«Jeg vil lære deg og vise deg den veien du skal gå. Jeg lar mitt øye hvile på deg og gir deg råd.» Salme 32,8.