NASJON: For 70 år siden ble nasjonen Israel som det ble profetert mange århundrer tidligere, proklamert og opprettet som et Guds under og som svar på manges bønner, skriver menighetsdoktoren. Bildet er fra Vestmuren på Uavhengighetsdagen 2018. 
  Foto: Kenneth Fjell Rasmussen

Skal Israel feires i menigheten?

Følge Jesus

andakt

Et Guds barn vil gjerne gjøre som Jesus, følge i hans fotspor.