INTERNT: Evangelisering og interne saker i kirken kan komme i et konkurranseforhold til hverandre og lede til at kirken blir seg selv nok. Det er etter vårt skjønn ei stor utfordring i mange kirker, mener ­Menighetsdoktoren.  Foto: Fotolia

Nok med seg selv?