KAMPANJE: Kampanjenes tid er ikke forbi, konkluderer Menighetsdoktoren. Bildet er fra Håpets Festival med Franklin Graham i Oslo nylig.  Foto: Odd Mehus

Kampanjer – en gang til

Ho lagar julestove i stabburet

NORDFJORD

Tidligere sangevangelist åpner julestabburet på gården for å skape julestemning år etter år. Men julepynten er ikke det viktigste for henne.