Hører med: Nådegavene hører med til en nytestamentlig menighet, slik vi ser det. Så må man finne den formen som er ønskelig på ethvert sted slik at Guds rike får framgang.  Foto: Fotolia

For lite tungetale?