ENKELT: Etter å ha praktisert yoga og meditasjon i flere år, opplevde Ingunn Smenes at det var enkelt å søke stillhet og ro i bønn til Jesus. Det var den positive siden ved det. Foto: Johanna Hundvin Almelid

«Min død er din oppstandelse», sa stemmen