UREDD: – Det mest karakteristiske er nok hans utrolige mot og fryktløshet, sier Finn B. Andersen om Martin Luther. Bildet viser en Luther-statue fra Wittenberg.  Foto: Foto Tech, Fotolia

Han lagde Luther-nettstedet som manglet

Et lys for deg

andakt

«Tenn meg, Jesus, la meg være hver en dag et lys for deg».