UNDERSØKE: Livssyn er uten tvil av stor betydning også i dagens Norge. Og slik demokratiet i stort trenger en kritisk og undersøkende presse, tror jeg også at kristne miljøer har godt av at kompetente journalister undersøker om det er samsvar mellom liv og lære, og om ting i det hele tatt går riktig for seg, skriver Tarjei Gilje. Illustrasjonsfoto: Scandinavian Stockphoto  Foto: Scandinavian Stockphoto

Ikke propaganda, men vanlig journalistikk

Gud kjenner deg best

andakt

Så glemmer vi at Jesus har lovt å være med oss alle dager, at Han hører før vi ber og at Han til tider bare ønsker at vi skal hvile i Hans løfter.

Lykkeland

kulturnotat

Serien så langt gir inntrykk av at bedehusbyen Stavanger måtte ta et oppgjør med kristen tro og tradisjonelle kristne verdier for å kunne ta steget over i det forlokkende lykkelandet.

Gud kjenner deg best

andakt

Så glemmer vi at Jesus har lovt å være med oss alle dager, at Han hører før vi ber og at Han til tider bare ønsker at vi skal hvile i Hans løfter.