SAMTALEPARTNER: Karin Apesland i passiar med Mohamad Ali Alyasesm fra Syria samt Maria Busengdal, lærer på Grenland Folkehøyskole. Det er noe eget å snakke med eldre nordmenn, synes de unge syrerne.  Foto: Ingunn Rui

Kulturbærer med stort hjerte

KrF og Sp har mykje felles

synspunkt

I aukande grad ser eg at det opnar seg større rom for gjennomslag i denne typen verdisaker saman med Sp og Ap. Eg trur ikkje det blir enkelt, og kanskje vil forhandlingar vise at det ikkje går. Men eg meiner KrF, som sentrumsparti, må kunne prøve.