VENNER: Inger-Margrethe Tarlebø, Anna Lione Henriksen, Ruth Løken Jacobsen, Berit Råkil, Lillian Larsen og Aslaug Eilartsen er meget fornøyd med å bo på samme aldershjem i Bergen.  Foto: Ingjerd Våge

Har ett råd til småbarnsforeldre: Vær snill!

Hamas viser sitt sanne ansikt

lederartikkel

Når islamistane feirar at ein baby er drepen, seier det meir enn vi vil vite om kva haldning dei har til fredeleg og respektfylt sameksistens.

Gud får det som han vil

andakt

«I det første året Kyros var konge i Persia, vakte Herren en tanke i ham for at det ordet som Herren hadde talt gjennom Jeremia, skulle bli oppfylt» (Esra 1,1).