LEVEBRØD: – Hvis Norge vil bidra, så hjelp oss til å skape prosjekter så kristne kan livnære seg, sier Mar Yostinos Boulos Safar, erkebiskop i den syrisk-ortodokse kirke i Zahle og Bekaa.  Foto: Kari Fure

– Kirkene gir flyktningene håp

Israel med kristen utsending

Ambassadør

George Deek, tidligere fungerende ambassadør i Norge, er blitt utnevnt til Israels nye ambassadør i Aserbajsjan.

Gullgraving

andakt

Når får vi lyst til å be? Når vi holder på å synke, eller også når vi begynner å skjønne hvem Jesus er?