SKJÆRGÅRDEN: Biletet er frå eit treff i 2016. Denne veka vert det arrangert leir for dei over 50 år, i regi av Ungdom I Oppdrag.  Foto: Ungdom I Oppdrag

Inspirerer eldre til å 
tette generasjonskløfta

Pave i magen

andakt

«Om noen vil være den første, må han være den siste av alle 
og tjener for alle.» 
(Markus 9,34–35)