LØFTET OPP: Kobberslangen i ørkenen peker frem mot Jesu korsdød. Denne skulpturen, laget av Giovanni Fantoni, står på toppen av Nebo-fjellet i Jordan.  Foto: Rhombur, Fotolia

Har Moses eksistert?

Gullgraving

andakt

Når får vi lyst til å be? Når vi holder på å synke, eller også når vi begynner å skjønne hvem Jesus er?