SORTERING: Uansett hvilken forbindelse til tidligere tiders eugeniske programmer man finner, er den stille sortering av foster med «uønskede» sykdommer og tilstander et stort etisk problem som krever en organisert, intellektuell, kreativ og moralsk motstand, skriver Morten Dahle Stærk.  Foto: Tore Meek, NTB Scanpix

Det nye og gamle sorteringssamfunnet

Trygg tro

andakt

«Han som har begynt en god gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag.» (Filipperbrevet 1,6)