EKSPERT: Konspirasjonsteoretikar Ludvig Lindeflåten er mest kjend for å ha utvikla modeller der han prøver å underbyggja påstanden om at småstatar planlegg verdsherredøme.  Foto: Elin Fote Lynsjing

Rykteflom etter at ordføraren har vore vekke i tre månader

Tro og ærlighet

andakt

«Falske lepper er en styggedom for Herren, men de som går ærlig fram, er ham til behag.» Ordspråkene 12,22 (Studiebibelen).