POLITISKE GENER: Kjell Magne Bondevik er stolt over sønnesønnen Simen, som også drømmer om å bli rikspolitiker.politiske gener: Kjell Magne Bondevik er stolt over sønnesønnen Simen, som også drømmer om å bli rikspolitiker.  Foto: Silje Rognsvåg

Går i bestefars politiske fotspor

Pave i magen

andakt

«Om noen vil være den første, må han være den siste av alle 
og tjener for alle.» 
(Markus 9,34–35)