LIVSKALL: Engasjementet for kirkens kår under kommunistisk styre ble både arbeidskrevende og meningsgivende for Michael Bordeaux.  Foto: Tore Hjalmar Sævik

– Troen min er blitt mye sterkere av kontakten med forfulgte kristne

Juleforkynnelse for naboene

andakt

I år håper jeg at julepredikantene vil lære av den sangen: Kom til saken, både for deres skyld som bekjenner troen og for naboenes skyld.

Juleforkynnelse for naboene

andakt

I år håper jeg at julepredikantene vil lære av den sangen: Kom til saken, både for deres skyld som bekjenner troen og for naboenes skyld.