MOTTAKSROM: Kvar dag sit fader Michel fleire timar i dette rommet og berre pratar med folk. Mottaksrommet hans er stort, langs veggen er det tett med plaststolar. Dei som kjem hit for å lette hjarta for presten, skal vere trygge på at dei får ein plass å sitje, og at fader Michel har tid til å høyre på dei.  Foto: Kari Fure

Kallet kunne kosta han livet

Trygg tro

andakt

«Han som har begynt en god gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag.» (Filipperbrevet 1,6)