UNIKT: Sangeren Marianne Juvik Sæbø synes det er unikt at julehøytiden samler så mange og så bredt, uavhengig av om man har et forhold til Jesus som Frelser eller ikke. Her på trappen til Johanneskirken i Bergen.  Foto: Johanna Hundvin Almelid

– Tenk om publikum kunne få se at Jesusbarnet er verdens lys