«God jul», står det på en av pakkene som er adressert til en jente på 12 til 14 år.  Foto: Victoria Kristiansen

Her ligger pakkene klar til de som ikke tror de får noe til jul

Trygg tro

andakt

«Han som har begynt en god gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag.» (Filipperbrevet 1,6)