Syriske Jaklin Hana er en av flyktningene som har gitt frimenigheten Nordhordland bibelsenter et nytt løft. Foto: Kari Fure  Foto: Kari Fure

– Syrerne ble en gave til menigheten

Trygg tro

andakt

«Han som har begynt en god gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag.» (Filipperbrevet 1,6)